• Älg Tjur                                                                  
 • Ko                              1
 • Kalv
 • Råbock                      1 
 • RåGet
 • Kid
 • Kronhort                    1 
 • Kronhind
 • Kronkalv
 • Skogshare
 • Bäver 
 • Räv                            10
 • Grävling
 • Mink
 • Mård
 • Kanadagås
 • Sädgås
 • Grågås
 • Gräsand
 • kricka
 • Knipa
 • Fiskmås
 • Ringduva                  4
 • Tjäder
 • Orre
 • Järpe
 • Kråka
 • Skata
 • Kaja
 • Nötskrika

Dela den här sidan